This website will report about Christianity and Christians in Kurdistan but also about Christ and the Lord in general. Amîn

Friday, October 10, 2008

Mizgînî - Încîl (Bible)

Încîl / Peymana Nû navê pirtûkên pîroz ên xristiyanan yê herî girîng e. 'Încîl' ji qurmê (ra, kok) peyva EUANGELION a bi zimanê yewnanî tê. Mana wê 'Mizgînî' ye. Încîl ji gelek pirtûkên cur bi cur pêk tê.


biguherîne Kitêbên Peymana Nû

1. Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Metta

2. Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Marqos

3. Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Lûqa

4. Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Yûhenna


5. Karên Şandiyan


6. Nameya Pawlos a ji Romayiyan re

7. Nameya Pawlos a pêşî ji Korîntiyan re

8. Nameya Pawlos a diduyan ji Korîntiyan re

9. Nameya Pawlos a ji Galatiyan re

10. Nameya Pawlos a ji Efesiyan re

11. Nameya Pawlos a ji Filîpiyan re

12. Nameya Pawlos a ji Kolosiyan re

13. Nameya Pawlos a pêşî ji Selanîkiyan re

14. Nameya Pawlos a diduyan ji Selanîkiyan re

15. Nameya Pawlos a pêşî ji Tîmotêyos re

16. Nameya Pawlos a diduyan ji Tîmotêyos re

17. Nameya Pawlos a ji Tîtos re

18. Nameya Pawlos a ji Filêmon re


19. Nameya ji Îbraniyan re


20. Nameya Aqûb

21. Nameya Petrûs a pêşî

22. Nameya Petrûs a diduyan

23. Nameya Yûhenna ya pêşî

24. Nameya Yûhenna ya diduyan

25. Nameya Yûhenna ya sisiyan

26. Nameya Cihûda


27. Peyxama Yûhennabiguherîne Încîl bi kurdî

Wergereke peymana kevin û peymana nû ji aliyê weşanxaneya GBV-DILLENBURG li Eschenburg, Almanya hat pêk anîn. Wergêr Mehmet Sait Alpaslan (Seîdê Dêwreş) û Resul Yildirim (Resûlê Qereqoçanî) bûn. Pirtûk di tebaxa 2004'an de derket û ji 1340 rûpel pêk te.

Încîl, yanî Mizgînî (Peymana Nû) di sala 2005'an de bi zimanê Kurmancî ji aliyê "Kitab-ı Mukkades Şirketi" ve li Stembolê hatiye derxistin. Wergêr Felat Dilgêş bû.

biguherîne Grêdanên derve

* Mizgînî (Încîl bi Kurmancî)
* Încîl bi soranî
* http://kitabimukaddes.com

No comments: